Disclaimer

divider

VENDAX S.R.L.

permite acestei platforme să vă ofere informații despre serviciile sale și vă autorizează să vizualizați și să descărcați materialele numai pentru uz personal non-comercial. Nu puteți modifica, reproduce sau afișa public materialele de pe acest website în niciun mod sau să le utilizați pentru nici un scop public sau comercial fără o autorizație scrisă de la VENDAX S.R.L.. Toate informațiile publicate pe acest platformă, sunt oferite gratuit și sunt actualizate în mod constant. Cu toate acestea, informațiile sunt furnizate "ca atare", fără niciun fel de garanție, fie expresă, implicită sau statutară și fără nicio obligație contractuală din partea VENDAX S.R.L. VENDAX S.R.L. nu garantează acuratețea sau caracterul complet al informațiilor și declină orice responsabilitate pentru erorile sau omisiunile făcute. Toate materialele de pe acest site, inclusiv conceptul, sunt înregistrate cu drepturi de autor și/sau proprietate intelectuală, iar utilizarea neautorizată a acestora poate încălca prevederile legale în materie. POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR este disponibilă la adresa: https://www.fivekeep.com/politica-confidentialitate sau făcând click AICI.

OBIECTIVUL POLITICII NOASTRE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR, DE SECURITATE ȘI RESPONSABILITATE A COMPANIEI

Scopul politicii de protecție a datelor este reprezentarea aspectelor legale privind protecția datelor într-un singur document de sinteză, de informare, dar și de garanție a măsurilor aplicate la nivelul companiei pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate și a Regulamentului European General privind Protecția Datelor (GDPR). În cadrul companiei noastre, pe lângă obiectivele corporative existente sunt definite și documentate cele mai înalte obiective de protecție a datelor. Obiectivele privind protecția datelor se bazează pe principiile de protecție a datelor și sunt adaptate fiecărei prelucrări în parte.

MĂSURILE TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE EXISTENTE

Sunt determinate roluri și responsabilități pentru fiecare prelucrare și situație în parte (de exemplu, operatori împuterniciți, operatori desemnați, reprezentanți legali, ofițeri operaționali de protecție a datelor, coordonatori sau echipa de protecție a datelor și manageri operaționali) astfel încât datele prelucrate să fie colectate, transferate și stocate în deplină conformitate și securitate. Compania și-a asumat angajamentul de îmbunătățire continuă a unui sistem de management al protecției datelor și efectuează periodic inspecții interne și externe. Realizăm instruirea permanentă, sensibilizarea și obligarea angajaților la respectarea cerințelor specifice de confidențialitate și securitate a datelor. Sunt puse în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, luând în considerare, printre altele, scopul prelucrării, stadiul tehnologiei, dar și costurile. Descrierea măsurilor este bazată pe structuri ale standardelor internaționale certificate, cum ar fi, dar fără a se limita la: ISO / IEC 27002 și IEC 29151 (orientări pentru protecția datelor cu caracter personal). Reproducerea parțială sau totală a oricăror informații sau imagini cuprinse în această platformă este permisă doar cu acordul scris al Vendax S.R.L.

Pentru informații comerciale, puteți să ne trimiteți un email la adresa: five@fivekeep.com

Pentru informații sau solicitări privind protecția datelor personale, vă invităm să ne scrieți la adresa: dpo@vendax.ro

ultima actualizare: 19 noiembrie 2020

Înapoi la prima pagină »

Politica de confidențialitate

divider

DECLARAȚIE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE FIVEKEEP.COM

În calitate de autor, proprietar și administrator al platformei www.fivekeep.com, respectăm caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează platforma web, politica de confidențialitate pe care o practicăm, tipurile de informații pe care le colectăm de la clienții noștri, modul și scopul în care noi utilizăm aceste informații pe care ni le furnizați în mod deliberat, expres și cu un anumit scop. Platforma www.fivekeep.com este proprietatea VENDAX SRL și folosește cookie-uri funcționale și necesare pentru a furniza vizitatorilor acestui site o experiență buna de navigare.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop informarea dumneavoastră despre modul în care înțelegem să reglementam și să integram la nivelul companiei noastre politica de confidențialitate și protecție a acestor date și face parte integrantă din toate contractele de prestări servicii încheiate cu noi. Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27.05.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "GDPR") este aplicat în toate statele Uniunii Europene.

DATE ALE OPERATORULUI (cel care prelucrează datele des)

VENDAX SRL - J08/1509/2007 - CUI RO21853655 - sediu social: Brasov, str. Tâmpei, nr.10, punct de lucru: Brasov, str. Nicolae Titulescu, nr.2

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în calitate de persoană vizată se realizează în următoarele scopuri:
1. pentru furnizarea serviciilor contractate sau comandate de la FIVEKEEP.COM;
2. pentru a fi contactat și a vă răspunde în legătura cu serviciile pe care le utilizați sau preconizați să le utilizați de la FIVEKEEP.COM;
3. pentru a ține legătura cu dumneavoastră și a vă oferi informații necesare prin intermediul platformei noastre: www.fivekeep.com, dar și pe paginile noastre de socializare: www.facebook.com/fivekeepcom; www.linkedin.com/company/fivekeep-com/;
4. pentru comunicări de marketing; aceste comunicări le vom realiza doar daca avem consimțământul persoanei vizate;

PERSOANELE VIZATE ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRII

1. Clienți sau potențiali clienți - ale căror date le vom utilizata pentru a întocmi oferte, a încheia și executa un contract pentru a presta serviciile solicitate de către aceștia; în acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract, dar și pe respectarea legislației în vigoare;
2. Utilizatori persoane fizice - ale căror date le vom utilizata pentru a întocmi oferte, comunicări și notificări privind serviciile solicitate, a încheia și executa un contract pentru a presta serviciile solicitate de către aceștia, a oferi acces la contul personal de candidat la adresa https://www.fivekeep.com/candidate; în acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract, dar și pe respectarea legislației în vigoare;
3. Angajați si/sau reprezentanți ai partenerilor noștri contractuali (companii care sunt partenerii noștri de afaceri) - în cazul acestora ne limităm la prelucrarea următoarelor date: nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon, adresa de email, pentru menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezintă și pentru a putea să colaboram; în acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii, pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract, dar și pe respectarea legislației în vigoare;
4. Persoane fizice autorizate cu care suntem în relații de afaceri - pentru a putea desfășura relații de afaceri cu diferite persoane fizice autorizate este necesar să prelucram anumite informații și anume: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, serie și număr act de identitate, adresa de corespondenta, cod numeric personal, calitatea, calificări profesionale; în acest caz, baza legala a prelucrării este încheierea / executarea unui contract și respectarea unei obligații legale;
5. Personalul autorităților publice - ale căror date le folosim pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspuns la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea;
6. Candidați (pentru un post pe care FIVEKEEP.COM îl are liber) - pentru desfășurarea procesului de recrutare proprie, colectam următoarele date: datele incluse în CV-ul pe care ni-le transmiteți din proprie inițiativa.; de regulă acestea sunt: numele, prenumele, datele de contact (număr de telefon și adresa de e-mail), experiența profesională, dovada studiilor și alte documente pe care le-am putea solicita de la dumneavoastră; de asemenea, în cadrul interviului vom prelucra date cu caracter personal care se referă la candidat, cum ar fi: preferințele sale profesionale, detalii cu privire la experiența și studiile care nu sunt incluse în CV-ul său, așteptările pe care le are un candidat în privința remunerației; ca parte a procesului de angajare putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizații, calificări profesionale etc.), care vor conține, și ele, date cu caracter personal; în aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor tale pe încheierea / executarea contractului de muncă;
7. Vizitatori (ai platformei www.fivekeep.com sau persoane care au interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare) - atunci, este posibil să folosim datele acestor categorii de persoane vizate pentru următoarele scopuri:
7.1. îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe platforma noastră;
7.2. pentru a putea tine cont de preferințele pe care utilizatorii le-au exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta platforma noastră dispozitivului pe care utilizatorul îl folosește;
7.3. prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alți identificatori online; data și ora accesării URL-ului; istoricul vizitelor; dispozitivul de pe care se accesează URL-ul; tipul de browser de Internet și limba browser-ului; informații despre locul din care se accesează platforma noastră; temeiul prelucrării va fi interesul nostru legitim de a oferi utilizatorilor noștri o experiența plăcută de navigare a platformei noastră;
7.4. cunoașterea opiniilor persoanelor care comunică cu noi prin intermediul rețelelor de socializare; în aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul persoanei vizate.

TRANSFERUL DE DATE ȘI TERMENELE DE PĂSTRARE A DATELOR

În prezent nu transferăm date în afara Spațiului Economic European (SEE), datele noastre fiind păstrate în locații din Romania.
Ca regulă, FIVEKEEP.COM nu divulga datele pe care le deține și prelucrează, despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice. Cazurile în care datele clienților FIVEKEEP.COM pot fi divulgate către alte companii sau persoane fizice sunt acelea în care alte companii persoane fizice sau juridice acționează ca persoane împuternicite în relația cu FIVEKEEP.COM. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de derularea unui contract, întocmirea unei documentații necesare derulării contractului, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre, respectiv în baza unei posibile obligații legale. Categoriile de destinatari cărora le-am putea divulga datele dumneavoastră sunt: angajaților și colaboratorilor ai Operatorului aflați pe teritoriul României; societăților terțe sau partenerilor contractuali; către autoritățile statului (ANAF, organele de cercetare penală, etc.). În toate aceste cazuri operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că destinatarii datelor le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-au fost transmise și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Termenele limită preconizate pentru păstrarea și ștergerea diferitelor categorii de date vor fi cele stabilite de legislația în vigoare inclusiv cea privind arhivarea, respectiv până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, pe toată durata necesară folosirii acestora astfel cum este stabilit de legislația în vigoare (inclusiv cea fiscală) sau de autoritățile competente. Avem o politica de păstrare a datelor timp de 3 ani de la data înregistrării acestora în platforma, dacă nu au mai fost activități pe contul personal, respectiv nelimitat, pentru situațiile când utilizatorul folosește/accesează cel puțin o data pe an contul personal din platformă. După expirarea termenului de arhivare, datele vor fi șterse ireversibil.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Conform Regulamentului 2016/679/UE, persoanele vizate au următoarele drepturi cu privire la datele personale:

1. Dreptul la informare;

2. Dreptul de acces la date;

3. Dreptul la rectificare;

4. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat);

5. Dreptul la restricționarea prelucrării;

6. Dreptul la portabilitatea datelor către alt operator;

7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

Detalii complete despre aceste drepturi poți găsi în Regulamentului 2016/679/UE, disponibil pe site-urile: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO sau https://www.dataprotection.ro/?page=noua%20_pagina_regulamentul_GDPR

UNDE VĂ PUTEȚI ADRESA PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR ȘI TERMENUL DE RĂSPUNS

Exercitarea drepturilor mai sus menționate se va face în baza unei cereri scrise adresate prin email la adresa dpo@vendax.ro, sau prin poștă la adresa: Brasov, str. Nicolae Titulescu, nr.2, jud. Brasov. Termenul de răspuns pentru orice solicitare în legătură cu drepturile dumneavoastră este de cel mult 30 zile, cu excepția situațiilor în care cererea este complexă sau există un număr mare de cereri, când termenul se poate prelungi cu încă 60 de zile. În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de soluția primită puteți contacta Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro.

ACTUALIZĂRI ȘI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Prezenta Informare poate suferi în timp modificări de conținut, fără notificări prealabile. Orice nouă versiune va fi anunțată și afișată pe pagina de web a FIVEKEEP.COM la adresa: https://www.fivekeep.com/utile.html#confidentAnchor Valabilă începând cu 15 noiembrie 2020.

Înapoi la prima pagină »

Aici poți să dai de noi

Chiar dacă avem foarte mult de lucru întotdeauna vom avea timp să stăm de vorbă cu tine.